Björneborgs Svenska Pensionärsförening

Evenemang

20 December 2019 kl. 10.00–11.00
Konditionssaltränng för Herrar i Mikaelsgården