Björneborgs Svenska Pensionärsförening

Aktuella aktiviteter:

Alla som är intresserade av schackklubbens verksamhet bedes kontakta Martti Järnström.

Månadsluncher andra torsdagen i månaden på Svenska Klubben kl. 14.00.

Höstens första månadslunch är 10.09.2021 kl. 14.00 i klubbsalen på Svenska Klubben.

 
Sång på tisdagar. Se närmare uppgifter i kalendern.   
NYA SÅNGARE ÄR VÄLKOMNA MED.
 
Herrklubben tisdagar kl. 14.00 (en gång i månaden) på Svenska Klubben. Datumen finns på kalendersidan. Höstterminen börjar 08.09.2021 kl. 14.00
Kontaktperson: Martti Järnström 050- 366 1700
 
Samtalskafé torsdagar i Mikaelsgårdens Träffis. förutom andra torsdagen i månaden
(lunchtorsdagen). 
 
"Träffis" i Mikaelsgården fredagar kl. 10.00 - 11.00. Höstterminen börjar 15.10.2021

Kontaktperson: Christina Hultholm 040-554 7825

 

Gymnastik för damer och herrar måndagar, kl. 10.00-11.00 i Mikaelsgården. Höstterminens början är inte ännu beslutet.

Kontaktperson: Christina Hultholm 040-554 7825

 

Konditionssalträning för damer fredagar kl. 9.00-10.00 i Mikaelsgården. Höstterminen börjar 15.10.2021
 
Konditionssalträning för herrar fredagar kl. 10.00-11.00 i Mikaelsgården. Höstterminen börjar 15.10.2021.