Björneborgs Svenska Pensionärsförening

Aktuella aktiviteter hösten2023:

Månadsluncher andra torsdagen i månaden på olika ställen kl. 13.00.

14.09.23 kl.13.00 månadslunch på restaurant Liisanpuisto. Liisa Laurila informerar om Yoga etc.

09.10.23  Svenska Pensionärsföreningen i Tammerfors firar 50 års jubileum. Vi är inbjudna tll festen. Närmare info kommer senare

09.11.23 Månadslunch. Tid och plats meddelas senare.

11.11.23 Åbo Svenska Teater, SOMETHING ROTTEN! Närmare uppgifter informeras senare.

14.12.23 Traditionell Julfest. Tid och plats meddelas senare.

+++

Sång på tisdagar. Närmare uppgifter av Christina.   
NYA SÅNGARE ÄR VÄLKOMNA MED.
 
Herrklubben tisdagar kl. 14.00 (en gång i månaden,andra tisdagen) på Svenska Klubben. Höstterminen 2023 börjar 12.09.2023.
 
Kontaktperson: Martti Järnström 050 3661700
 
"Träffis" i Mikaelsgården fredagar kl. 10.00 - 11.00. 
 

Kontaktperson: Christina Hultholm 040-554 7825

+++
 

Gymnastik för damer på tisdagar, kl. 12.00-13.00 i Mikaelsgården. Höstterminen börjar den 05.09.2023 

Konditionssalträning för damer fredagar kl. 8.45-9.45 i Mikaelsgården. Observera tid !

Konditionssalträning för herrar fredagar kl. 9.45-10.45 i Mikaelsgården Observera tid ! Konditionssalträning  för herrar tisdagar kl. 10.00-11.00 i Mikaelsgården
 
 
Kontaktperson: Martti Järnström 050-3661700
 
OBS!  Alla deltar på eget ansvar!