Björneborgs Svenska Pensionärsförening

Aktuella aktiviteter:

Månadsluncher andra torsdagen i månaden på Svenska Klubben kl. 14.00.

Årets 2022 första månadslunch är 10.03 2022 kl. 14.00 i klubbsalen på Svenska Klubben.

 
Sång på tisdagar. Se närmare uppgifter i kalendern.   
NYA SÅNGARE ÄR VÄLKOMNA MED.
 
Herrklubben tisdagar kl. 14.00 (en gång i månaden) på Svenska Klubben. Datumen finns på kalendersidan. Vårterminen 2022 börjar 08.03.2022 kl. 14.00
Kontaktperson: Sakari Vase 040- 571 6973
 
Samtalskafé torsdagar i Mikaelsgårdens Träffis. förutom andra torsdagen i månaden
(lunchtorsdagen). 
 
"Träffis" i Mikaelsgården fredagar kl. 10.00 - 11.00. vårterminen börjar xx.xx.2022
Träffis är tillsvidare under reparation på grund vattenskador.

Kontaktperson: Christina Hultholm 040-554 7825

 

Gymnastik för damer måndagar, kl. 11.00-12.00 i Mikaelsgården. Vårterminen börjar 14.02.2022 

Kontaktperson: Christina Hultholm 040-554 7825

Konditionssalträning för herrar tisdagar kl. 11.00 - 12.00 i Mikaelsgården

Konditionssalträning för damer fredagar kl. 9.00-10.00 i Mikaelsgården. Vårterminen börjar 18.02.20222

 
Konditionssalträning för herrar fredagar kl. 10.00-11.00 i Mikaelsgården. Vårterminen börjar 18.02.2022. 
 
OBS!  Alla deltar på eget ansvar!