Björneborgs Svenska Pensionärsförening
 

 Björneborgs Svenska Pensionärsföreningens

 styrelse 2023- 2024         

 

                         Ordförande:
                         Martti Järnström
                         Otavankatu 13 A 10
                         28100 Björneborg
                         050 3661700
                         martti.jarnstrom@dnainternet.net
    
                         Viceordförande: 
                         Dorrit Berg-Maaniittu
                         Toukolantie 32 B
                         28360 Björneborg
                         040-567 6382
                         dorrit.bergmaaniittu@gmail.com
              
                         Sekreterare:

                         Christina Hultholm
                         Sitomantie 1
                         28360 Björneborg
                         040-554 7825
                         sh40@dnainternet.net

                              
                         Medlem:
                         Ritva Miinalainen
                         Ketolantie 9
                         28130 Björneborg
                         044-350 6360
                         ritva.miinalainen54@gmail.com
 
                         Medlem:
                         Marit Kivikoski
                         Aukeentie 17
                         28220 Björneborg
                         040- 564 2117
                         marit@kivikoski.com

                             

                         Kassör:
                          Eva Heikkilä  (icke medlem)
                          040 0665929