Björneborgs Svenska Pensionärsförening

Bli medlem i vår svenskspråkiga pensionärsförening

Som visan säger: "Vi behöver varandra Du och jag och de andra." Låt ingen stå utanför!

Vi har:

  •           månadslunch med program, månadens andra torsdag
  •           utflykter, resor och teaterbesök
  •           besök hos/av andra pensionärsföreningar
  •           smågruppsverksamhet
  •           bokcirkel
  •           sång
  •           konditionsgymnastik
  •           och annat som medlemmarna finner angenämt

Kontakta styrelsen för vidare information.