Björneborgs Svenska Pensionärsförening

Evenemang

16 December 2019 kl. 11.00–12.00
Gymnastik för Damer och Herrar i Mikaelsgården.