Björneborgs Svenska Pensionärsförening

Evenemang

13 December 2019 kl. 09.00–14 December 2019, 10.00
Konditionssalträning för Damer i Mikaelsgården