Björneborgs Svenska Pensionärsförening

Evenemang

12 December 2019 kl. 14.00–16.00
Traditionell jullunch på Svenska Klubben kl. 14.00